Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczna

Project type: National

Categories: inne

Key words:służba geologiczna, współpraca międzynarodowa

Start year: 2018

End year: 2019

Project manager: Wojciech Brochwicz-Lewiński

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej