Wsparcie działań Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii

Project type: National

Categories: inne

Key words: administracja, Minister Środowiska

Start year: 2018

End year: 2021

Project manager: Eliza Dziekan-Kamińska

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej