Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służb geologicznej - zadanie ciągłe PSG

Project type: National

Categories: geoinformacja

Key words:bazy danych, geoinformacja, psg

Start year: 2018

End year: 2020

Project manager: Marek Sołowczuk

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej