Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1).

Project type: National

Categories: geotermia

Key words:surowce, geologia

Start year: 2017

End year: 2020

Project manager: Mariusz Socha

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej