Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowanych od 2018 roku (pgg art..162, ust.1, pkt 1)

Project type: National

Categories: geologia regionalna

Key words:geologia morza

Start year: 2018

End year: 2021

Project manager: Wojciech Jegliński

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej