Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10)

Project type: National

Categories: geologia inżynierska

Key words:geozagrożenia

Start year: 2018

End year: 2020

Project manager: Zbigniew Perski

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej