Monitoring geodynamiczny Polski

Project type: National

Categories: tektonika

Key words:monitoring, geodynamiczny

Start year: 2017

End year: 2018

Project manager: Tomasz Czerwiński

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej