Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa

Project type: National

Categories: geologia surowcowa

Key words:polityka surowcowa

Start year: 2017

End year: 2020

Project manager: Krzysztof Szamałek

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej