KSIĄŻKI ON-LINE
Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

CZASOPISMA ON-LINE

Baza czasopism geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (np. wydawnictwa Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, AGU, Versita, EBSCO) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chetnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

Wszelkie uwagi i sugestie do listy czasopism prosimy zgłaszać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ukazuje się od roku 1922. Inicjatorką publikacji i wieloletnią jej autorką była Regina Danysz-Fleszarowa. Pierwszy numer BGP objął publikacje z lat 1914-1920. W okresie II wojny światowej i bezpośrednio po wojnie ukazały się roczniki zbiorcze za lata 1938-1939, 1940-1944 i 1945-1948. Do tych roczników, niekompletnych z powodu zawieruchy wojennej, opracowane zostały później tomy uzupełniające. W latach sześćdziesiątych z inicjatywy R. Danysz-Fleszarowej powstały 2 retrospektywne tomy Bibliografii..., obejmujące lata 1750-1900 oraz 1900-1950. Zawierają one te publikacje, które z różnych powodów nie zostały umieszczone we wcześniejszych rocznikach.

W latach 1989-2005 BGP była tworzona w oparciu o program CDS/ISIS, który ułatwił w znaczny sposób zarówno proces opracowania bibliografii (tworzenie indeksów, dzielenie materiału i szeregowanie alfabetyczne), jak i wyszukiwanie danych.

Od 2006 roku BGP jest opracowywana jako baza w systemie ALEPH. BGP prezentuje dorobek naukowy środowiska polskich geologów. Obejmuje publikacje zarówno wydawane w kraju, jak i w miarę możliwości, zagraniczne. Zawiera prace z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane prace z dziedzin pokrewnych, takich jak: geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia itp. Opracowywane są w niej monografie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, recenzje oraz prace popularnonaukowe.


KONTAKT

Barbara Napieraj
Biblioteka Geologiczna
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 22 45 92 598

 

Moje hobby - geologia
Wulkanologia

Sejsmologia

Turystyka geologiczna w Polsce i na świecie
Programy naukowo-badawcze
w Państwowym Instytucie Geologicznym

Zasoby informacji geologicznych w sieci

Muzea
Wyższe uczelnie
Instytuty
Organizacje krajowe


Służby geologiczne w Europie i na świecie

Instytucje publiczne