Dolomity siodełkowe w paleozoiku Gór Świętokrzyskich
Koncert kolęd w wykonaniu chóru Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB
Zasięg wysunięcia jęzorów osuwiskowych w zależności od parametrów stoku na obszarze podjednostki Siar płaszczowiny magurskiej na wschód od Ropy
Ruchy koluwiów na osuwisku Tubendza II jako efekt uwarunkowań geologicznych
Kopaliny i surowce mineralne woj. małopolskiego
Plamy redukcyjne (Reduction spots) a problem pierwotnej barwy tzw. łupków pstrych
Osuwiska Nowej Zelandii – podobieństwa i różnice do osuwisk karpackich