Pion Państwowej Służby Geologicznej
w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB