GEOLOGIA 3D - co to takiego?

banner top

Geologia z natury rzeczy opisuje obiekty trójwymiarowe. Nierzadko są to bryły o bardzo skomplikowanej budowie - np. krawędzie płyt litosferycznych. Jeszcze do niedawna jedynym praktycznym sposobem przedstawienia zarówno prostej, jak i skomplikowanej budowy geologicznej było tworzenie serii dwuwymiarowych map i przekrojów geologicznych. Dziś jednak zaawansowane narzędzia IT umożliwiają nam coraz precyzyjniejsze odwzorowanie geologii dowolnego obszaru, na dowolnej głębokości, w postaci wirtualnych obiektów 3D (modeli geologicznych 3D). Dzięki tym możliwościom, raz wykonana interpretacja budowy geologicznej zostaje zakodowana w każdym punkcie przestrzeni, co eliminuje konieczność każdorazowej reinterpretacji niepełnego zestawu danych, jakimi są mapy i przekroje geologiczne. Udostępniamy tym samym wiedzę geologiczną znacznie szerszemu spektrum użytkowników - zarówno specjalistom, jak i amatorom.

Te same zaawansowane narzędzia IT pozwalają nam prowadzić analizy i obliczenia w przestrzeni trójwymiarowej - możemy dzięki nim określać przestrzenne relacje pomiędzy różnymi typami skał, weryfikować interpretacje czy dużo precyzyjniej obliczać zasoby. Usprawnia to i, przede wszystkim, poprawia jakość interpretacji i obliczeń, dzięki czemu wyniki naszych prac są doskonalsze, znacznie bardziej zrozumiałe i łatwiejsze do wykorzystania.

Co więcej, możemy również modelować procesy zachodzące wewnątrz takiego trójwymiarowego modelu geologicznego. Znakomicie poprawia to efektywność prognozowania różnych zjawisk. Modelowanie procesów pozwala nam np. odtwarzać warunki powstawania kopalin czy śledzić kierunki i tempo rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń - co z kolei umożliwia skuteczniej im przeciwdziałać czy ograniczać ich niekorzystne skutki. Dzięki temu możemy w bardziej zrównoważony i mniej inwazyjny sposób korzystać z zasobów naturalnych.