Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z danymi szkoleniowymi opracowanymi na potrzeby nauki wykorzystania kluczowych narzędzi aplikacji Schlumberger Petrel. Materiały szkoleniowe obejmują wyłącznie zestaw danych wejściowych niezbędnych do konstrukcji przestrzennego modelu wgłębnej budowy geologicznej w domenie głębokości dla syntetycznie opracowanej struktury geologicznej i obecnie nie zawierają skryptu w postaci „step-by-step tutorial”.

W skład danych wchodzą:

 1. interpretacje uskoków z profili sejsmicznych 2D przeliczone do domeny głębokości (fault sticks)
 2. interpretacje powierzchni stratygraficznych z profili sejsmicznych 2D przeliczone do domeny głębokości (horizon interpretation):
  • UNC – powierzchnia niezgodności=spąg triasu
  • sylur top – strop syluru
  • dewon top – strop dewonu
 1. przekrój geologiczny oraz ortofotomapa wraz ze współrzędnymi do georeferencji
 2. mapy miąższości dewonu dolnego, karbonu dolnego i syluru
 3. dane otworowe obejmują:
  • lokalizację wiercenia (well headers)
  • zapis profilu wiercenia (well paths)
  • dane karotażowe tj. porowatość, przepuszczalność, gamma ray oraz facje (well logs)
  • dane stratygraficzne w otworach wyróżnionych w pkt 2 kompleksów (well tops)

Import i rektyfikacja danych

Import i rektyfikacja danych

 

 

Model uskoków oparty na pilarach (pillar-based fault model)

Model uskoków oparty na "pillarach" (pillar-based fault model)

petrel 3 

Model strukturalny

Model 3D

Model 3D

 

Udostępnione materiały przeznaczone są dla studentów kierunków przyrodniczych oraz pracowników badawczych zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi modelowania przestrzennego w swoich pracach naukowych.

Jednocześnie informujemy, że udostępnione autorskie materiały szkoleniowe są inicjatywą pracowników Sekcji Modelowania Obiektów i Procesów Geologicznych przy Programie Geotechnologie PIG-PIB i nie są autoryzowane przez firmę Schlumberger.

W razie uwag oraz ewentualnych sugestii odnośnie uzupełnienia materiałów szkoleniowych o dodatkowe elementy, prosimy o kontakt.

Aby bezpłatnie pobrać dane wystarczy wypełnić formularz.

 

Obejrzyj model w przeglądarce 3d

W celu wizualizacji i przeglądania przestrzennego modelu geologicznego konieczna jest instalacja dodatku Cortona3D Viewer. W trakcie procesu instalacji należy wybrać opcję „DirectX”. Przeglądarka została przetestowana w systemie operacyjnym Windows 7 i funkcjonuje sprawnie w przeglądarkach Internet Explorer, Firefox oraz Chrome.

 

Przeglądarka 3D