Modele budowy geologicznej odzwierciedlają stan wiedzy aktualny w trakcie ich przygotowywania. Kształt modeli, tak jak wygląd mapy geologicznej, jest w znacznym stopniu wynikiem interpretacji danych geologicznych dostępnych punktowo, przy czym danych wgłębnych (potrzebnych do konstrukcji modelu 3D) jest zawsze znacznie mniej, niż danych z powierzchni (potrzebnych do konstrukcji mapy). Jednocześnie model, ze względu na swoje "wirtualne" podobieństwo do obiektów rzeczywistych, sprawia wrażenie bycia dokładnym odzwierciedleniem faktycznej struktury geologicznej wzbudzając nadzieję, że uzyskane wyniki są całkowicie wiarygodne. 

Postęp w dziedzinie modelowania numerycznego i grafiki komputerowej stwarza zupełnie nowe możliwości opisu, analizy oraz wizualizacji danych geologicznych. Możliwe jest obrazowanie budowy geologicznej w formie interaktywnych, numerycznych modeli przestrzennych oraz przeprowadzanie na nich serii obliczeń geostatystycznych w technologii 3D i 4D (uwzględniającej zmiany w czasie). Kierując się dokonanym postępem technicznym w dziedzinie cyfrowych metod wizualizacji i modelowania 3D należy podjąć szereg prac związanych z wizualizacją małych i dużych struktur geologicznych w skalach przeglądowych i szczegółowych.

Poniższe opracowanie przedstawia przegląd dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie modelowania płytkiej budowy geologicznej oraz wytyczne, jakie należałoby spełnić, by zapewnić wysoką jakość oraz jak najlepsze i najszersze wykorzystanie wyników modelowania.

pdf  Założenia do wykonywania wielowymiarowej, parametrycznej kartografii geologicznej płytkich struktur w Polsce. (986.61 kB)

 

Gocad (SKUA) Paradigm


Gocad (Geological Object Computer Aided Design) prace nad oprogramowaniem rozpoczęto w 1989 roku przez prof. Jean-Laurent Mallet na Uniwersytecie w Nancy we Francji. Dziś oprogramowanie to stosuje się w górnictwie naftowym, poszukującym i wydobywającym węglowodory, a także jest wykorzystywany przez ponad 120 uniwersytetów i Służb Geologicznych do badań geologicznych przez Gocad Consortium.