PROJEKTY

3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego

3dlu2 vsmallProjekt należy do zadań Państwowej Służby Geologicznej i jest pierwszym etapem realizacji większego programu kartografii cyfrowej wgłębnej budowy geologicznej Polski, jaki będzie realizowany w przeciągu najbliższych kilkunastu lat, obejmując ostatecznie wszystkie baseny sedymentacyjne w obszarach pozaorogenicznych.
 

Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce.

hdr3 vsmallPoszukiwanie struktur geologicznych perspektywicznych dla geotermii wiąże się z wieloetapowymi badaniami modelowymi, począwszy od interpretacji profili sejsmicznych poprzez budowanie modelu strukturalnego w domenie czasu i jego konwersję głębokościową aż do konstrukcji stochastycznych modeli litologicznych oraz rozkładu parametrów petrofizycznych.

Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy.

warszawa vsmallCelem projektu było wykonanie przestrzennego numerycznego modelu wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy oraz jego wizualizacja z wykorzystaniem technologii kompatybilnej z przeglądarkami internetowymi.

Model geologiczny podłoża Stadionu Narodowego w Warszawie.

stadion vsmallJest to model statyczny wydzieleń litologiczno-stratygraficznych osadów czwartorzędowych i podłoża w rejonie budowanego Stadionu Narodowego w Warszawie. Projekt ma na celu pokazanie możliwości modelu 3D w takich kierunków jak geologia inżynierska i kartografia.

Sekwestracja CO2

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania.

co2 vsmallParametryczny model rozkładu skał zbiornikowych i uszczelniających w obrębie utworów karbonu basenu lubelskiego został wykonany w ramach krajowego programu badawczo-rowzojowego "Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania".

Podkategorie