Stadion Narodowy

Model geologiczny podłoża Stadionu Narodowego w Warszawie.

Model strukturalny podłoża w rejonie budowy Stadionu Narodowego.

Model strukturalny podłoża w rejonie budowy Stadionu Narodowego.

Jest to model statyczny wydzieleń litologiczno-stratygraficznych osadów czwartorzędowych i podłoża w rejonie budowanego Stadionu Narodowego w Warszawie. Projekt ma na celu pokazanie możliwości modelu 3D w takich kierunków jak geologia inżynierska i kartografia. Może też pokazać szerszemu gronu odbiorców problemy związane z warunkami geologicznymi, budową geologiczną płytkich struktur oraz gromadzeniem osadów antropogenicznych w obrębie inwestycji budowlanej.