Sekwestracja CO2

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania.

Finalna wersja modelu rozkładu skał kolektorskich i uszczelniających dla rejonu Lubelszczyzny.

Finalna wersja modelu rozkładu skał kolektorskich i uszczelniających wraz z rozkładem dla rejonu Lubelszczyzny.

 

Parametryczny model rozkładu skał zbiornikowych i uszczelniających w obrębie utworów karbonu basenu lubelskiego został wykonany w ramach krajowego programu badawczo-rowzojowego "Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania".

Zastosowanie stochastycznych metod symulacji ma na celu przedstawienie modeli układów sekwestracyjnych oraz wyznaczenie stref i struktur o optymalnych własnościach uwzględniając podstawowe kryteria geologiczne oraz bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko.

Źródłem danych, w oparciu o które opracowany został model, są profile następstwa wyróżnionych poziomów autorstwa Marii I. Waksmundzkiej. W przypadku modelu układu sekwestracyjnego istotne znaczenie mają systemy skał zbiornikowych zamknięte od góry i jednocześnie uszczelnione literalnie skałami ekranującymi.

 

Modele 3D 

pdf  Model 3D struktury Budziszewice-Zaosie (1.22 MB)

pdf  Model 3D karbonu Lubelszczyzny (961.88 kB)

pdf  Model 3D Wielkopolski (7.98 MB)

 

Więcej informacji

Strona Sekwestracja CO2

 

Finansowanie:
logo nfosgw
Zamawiający:
logo ms