JCWPD nr 44

Model przestrzenny obszaru dla JCWPD nr 44.

Schematyczny model strukturalny warstw wodonośnych dla poszczególnych wydzieleń stratygraficznych na podstawie modelu terenu oraz informacji z Banku Hydro o nawierconych warstwach przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.

Model strukturalny obiektu JCWPd nr 44 wraz ze zdigitalizowanymi przekrojami hydrogeologicznymi z MHP 1:50 000.
Model strukturalny obiektu JCWPd nr 44 wraz ze zdigitalizowanymi przekrojami hydrogeologicznymi z MHP 1:50 000.

 

Model 3D

pdf  Strukturalny model 3D warstw wodonośnych dla poszczególnych wydzieleń stratygraficznych dla obiektu JCWPd nr 44 (1.5 MB)

 

Więcej informacji

pdf  J. Michalak, M. Nawalny, A. Sadurski, 2011 - Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu JCWPd, PIG-PIB. (5.88 MB)

 

Finansowanie:
logo nfosgw
Zamawiający:
logo ms