Prezentacje z warsztatów zorganizowanych w ramach projektu "Geologia samorządowa" oraz innych wydarzeń, w których udział wzięli eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

Publikacje z zakresu administracji geologicznej, informacji geologicznej, złóż kopalin, hydrogeologii, kartografii, odpadów i geologii inżynierskiej.