Szkolenie dla pracowników administracji powiatowej

 

Praktyczne aspekty projektowania prac geologicznych i wynikające z nich obowiązki przedkładania informacji geologicznej