Szkolenie dla pracowników administracji wojewódzkiej

Praktyczne aspekty projektowania prac geologicznych i wynikające z nich obowiązki przedkładania informacji geologicznej