Promotorzy i proponowane tematy badawcze w PIG-PIB w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Przed złożeniem aplikacji Kandydaci powinni wybrać temat badawczy i nawiązać kontakt z wybranym promotorem.

Składanie ofert trwa do 8 listopada 2022 r. 6 grudnia 2022 r.


Promotor: dr hab. Jacek Grabowski, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: paleomagnetyzm, stratygrafia magnetyczna, chemostratygrafia, paleoklimat.

Temat: Zintegrowana stratygrafia i interpretacja paleośrodowiskowa jury górnej sukcesji wierchowej w Tatrach: stratygrafia izotopowa δ13C, spektrometria gamma, podatność magnetyczna.


Promotor: dr hab. Anna Hrynowiecka, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: palinologia, paleoekologia plejstocenu i holocenu, rekonstrukcja zmian klimatu i środowiska, stratygrafia.

Temat 1: Holoceńska historia roślinności i klimatu Masywu Śnieżnika (Sudety, SW Polska) na podstawie analizy palinologicznej osadów trzech torfowisk.

Temat 2: Paleorekonstrukcja późnego glacjału i holocenu okolic jeziora Hańcza (Pojezierze Suwalskie, NE Poland) - studium przypadku: dwa torfowiska - dwa różne obrazy zmian roślinności.


Promotor: dr hab. Marek Jarosiński, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: tektonika, geodynamika, geomechanika, geofizyka.

Temat: Analiza ilościowa naprężeń i odkształceń skorupy ziemskiej (w Polsce).

Więcej informacji >>


Promotor: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: paleomagnetyka, petrofizyka, badania izotopowe.

Badane obszary: Polska, Spitsbergen, Ukraina, Antarktyka Zachodnia, Meksyk, Litwa, Estonia, Węgry, Czechy.

Temat 1: Geologia strukturalna i etapy deformacji tektonicznych serii wulkanogenicznych z centralnej części Wyspy Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia).

Współpromotor: dr hab. Marek Jarosiński, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat 2: Zapis petro- i paleomagnetyczny w lessach polskich  z okresu MIS6 jako podstawa ich korelacji chronostratygraficznej oraz rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska.


Promotor: dr hab. Tatiana Solovey, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: hydrologia obszarów bagiennych, teledetekcja.

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Gruszczyński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat: Ocena przydatności danych satelitarnych z misji grawitacyjnych GRACE oraz innych do monitorowania zmian w retencji wód podziemnych.


Promotor: dr hab. Piotr Szrek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: paleontologia, stratygrafia, geochronologia.

Temat: Zapis środowisk lądowych i marginalnomorskich w dolnym dewonie Gór Świętokrzyskich na podstawie wybranych elementów zapisu kopalnego.


Promotor: dr hab. Maria I. Waksmundzka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: sedymentologia, stratygrafia sekwencji, paleogeografia, analiza karbońskich basenów sedymentacyjnych, geologia złożowa (węglowodory, węgiel, boksyty), zintegrowana interpretacja danych geologicznych i geofizycznych z otworów wiertniczych.

Temat: Środowiska depozycji, stratygrafia i właściwości zbiornikowe utworów karbonu w zachodniej Polsce i na Bałtyku.