Rekrutacja 2022/23

Poszukujemy kandydata/kandydatki na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet odbywa się w drodze otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym i przebiega w dwóch etapach. Zasady rekrutacji zostały opisane szczegółowo w zakładce Rekrutacja oraz w  pdf Regulaminie rekrutacji (105 KB)

Od wszystkich kandydatów wymagamy predyspozycji do pracy badawczej oraz znajomości języka angielskiego. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.   

Kandydaci powinni wybrać temat badawczy z listy i skontaktować się z promotorem (lista proponowanych tematów prac) lub przedstawić własny temat zaakceptowany przez potencjalnego promotora.

Składanie ofert trwa do 8 listopada 2022 r.  6 grudnia 2022 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 15-18 listopada 2022 r.15-16 grudnia 2022 r.

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci scalonego pliku PDF w rozmiarze nieprzekraczającym 15 MB, przesyłając je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.  document Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (17 KB)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.
  3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
  4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. document Wzór życiorysu (18 KB)
  5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. document Wzór listu motywacyjnego (19 KB)
  6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
  7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.