BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 61 do 80 z 4371 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Gminy polskie o funkcjach turystycznych i uzdrowiskowych. Balicki L.

Współautorzy:

Obrębalski M., Strahl D., i in.
1996 brak danych brak danych uzdrowisko
De aquis qualitatum variarum Gabryela Rzączyńskiego, czyli o różnej jakości wód (wiadomości z XVIII wieku). Balińska-Wuttke K. 1977 Biul. Geol., t. 21: 337-348 artykuł wody mineralne
Badania odporności korozyjnej wybranych tworzyw konstrukcyjnych oraz możliwości wytrącania się osadów mezozoicznych w wodach geotermalnych na Niżu Polskim. Banaś J.

Współautorzy:

Głownia J., Stypuła B.
1990 Konf. Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem synklinorium Mogileńsko-Łódzkiego, 26-27.10.1990 r., Ślesin artykuł wody termalne, Niż Polski, korozja
Elektrochemiczne badania korozyjne w instalacjach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2010 Prz. Geol., 58, 7: 626-630 artykuł wody termalne, korozja
Effect of CO2 and H2S on the composition and stability of passive film on iron alloys in geothermal water. Banaś J.

Współautorzy:

Lelek-Borkowska U., Mazurkiewicz B., Solarski W.
2007 Electrochimica Acta, 52: 5704-5714 artykuł wody termalne, dwutlenek węgla, siarkowodór
Corrosion and passivity of iron alloys in geothermal water. Banaś J.

Współautorzy:

Górecki W., Kurzydłowski K., Mazurkiewicz B., Pawlikowski M., Rożniatowski K., Solarski W.
2006 Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century. Com. of Metall. of the Pol. Acad. of Sci., Kraków: 181-198 artykuł wody termalne, korozja
Problemy materiałowe i dobór tworzyw odpornych na korozję w systemach geotermalnych na przykładzie Geotermii Podhalańskiej S.A. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2005 Zrównoważone systemy energetyczne: nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Lubel. Tow. Nauk., Lublin: 141 artykuł wody termalne, korozja, Podhale, Karpaty
Korozja stali zawierających chrom w wodzie geotermalnej. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Pawlikowski M.
2004 Ochrona przed korozją, 11s/A: 235-239 artykuł wody termalne, korozja
Corrosion of chromium alloyed steel and cast iron in aggresive geothermal water. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Pawlikowski M.
2005 Surface Engineering, 2A: 21-26 artykuł wody termalne, korozja
Korozja metali w wodach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2007 Tech. Posz. Geol., Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2: 5-12 artykuł wody termalne
Korozja wybranych materiałów konstrukcyjnych i wydzielanie się osadów w wodach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Głownia J., Stypuła B.
1990 W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Wyd. ISE AGH, Kraków atlas wody termalne, korozja
Korozja stali w wodach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Banaś K., Stypuła B.
1991 Ochrona przed korozją, 6: 136 artykuł wody termalne, korozja
Influence of CO2 and H2S on local corrosion of iron alloys at elevated pressure and temperature. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Khalayef O.
2002 Acta Metallurgica Slovaca, vol. 8, spec. iss. (2/2) artykuł wody termalne, korozja
Korozja rur miedzianych w wodzie geotermalnej. Banaś J.

Współautorzy:

Danielewski M., Pawlikowski M., Balcer M., Mazurkiewicz B., Solarski W., Wood H., Krawiec H.
2002 Ochrona przed korozją, vol. 45, nr 11A artykuł wody termalne, korozja
Wydłużenie okresu międzyremontowego rurociągów obiegu wody geoetrmalnej poprzez opracowanie systemu doboru materiałów odpornych na korozję w układzie H2O-NaCl-CO2 oraz monitoringu ich degradacji podczas eksploatacji. Banaś J.

Współautorzy:

i in.
2002 brak danych niepublikowane wody termalne, korozja
Wpływ temperatury na korozję i pasywację stopów Fe-Cr-Ni w układzie H2O-Na2SO4-CO2. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Lelek-Borkowska U., Solarski W.
2003 Ochrona przed korozją, 11s/A, 33, 55 artykuł wody termalne, korozja
Problemy korozji rur wydobywczych w instalacjach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Pawlikowski M.
2005 Ochrona przed korozją, 48 artykuł wody termalne, korozja
Korozja materiałów konstrukcyjnych w wodach geotermalnych. Wprowadzenie. Corrosion of construction materials in geothermal waters. Introduction. Banaś J.

Współautorzy:

Pawlikowski M., Górecki W., Kurzydłowski K.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 103, 116 atlas wody termalne
Agresywność korozyjna wód geotermalnych. Corrosion aggressiveness of geothermal waters. Banaś J.

Współautorzy:

Pawlikowski M., Górecki W., Kurzydłowski K.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 103-106, 116-118 atlas wody termalne
Sposoby ochrony przed korozją w systemach eksploatujących wody geotermalne. Methods of protection from corrosion in exploitation systems of geothermal waters. Banaś J.

Współautorzy:

Pawlikowski M., Górecki W., Kurzydłowski K.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 106-107, 118 atlas wody termalne
Pokazuje 61 do 80 z 4371 rekordów