BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 61 do 80 z 4371 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Ograniczenie zrzutu wód słonych do Wisły - działania kopalni Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Haładus A., Kleczkowski A. S., Wątor L.
1994 W: Metodyczne podstawy ochrony wó podziemnych (Kleczkowski A. S. red.). Wyd. AGH, Kraków: 333-356 artykuł wody mineralne, solanki, wody kopalniane, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Możliwość lokowania zasolonych wód kopalnianych w nieczynnych wyrobiskach, na przykładzie KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Haładus A., Szczepański A., Wątor L.
1992 Gosp. Sur. Miner., t. 8, z. 2 artykuł wody mineralne, solanki, wody kopalniane, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Zróżnicowanie chemizmu wód dołowych kopalń rejonu olkuskiego. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Wilk Z.
1976 Spraw. z Pos. Nauk. PAN, Kraków, t. 20, nr 2 artykuł wody mineralne, wody kopalniane, Olkusz
Mineralized waters in permian rock of the Olkusz area. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Motyka J., Niewdana J., i in.
1978 Int. Symp. artykuł wody mineralne, Olkusz, GZW
O wodach mineralnych w gubernii Kowieńskiej. Adamowicz A. F. 1851 Pam. Tow. Lek. Warsz., Ser. W., 2: 75-84 artykuł wody mineralne, Kowno, Litwa
Uzdrowisko Kołobrzeg - wczoraj, dziś i jutro. Adamska-Czepczyńska D. 2011 Resortowe szkolenie służb geologiczno-górniczych Kopaliny lecznicze w polskich uzdrowiskach, 7-9.12.2011 r., Kołobrzeg: 3-7 artykuł wody lecznicze, Kołobrzeg, Niż Polski
Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego - uwarunkowania prawne i bariery rozwoju. Adamski T. 2009 Prz. Geol., 57, 8: 649 artykuł energia geotermalna, geotermia
Geotermia taniej... Adamus A. A. 2000 Energia-Gigawat, 3: 56 artykuł wody termalne, energia geotermalna, geotermia
Le profil stratigraphique et les eaux minerales du forage de Kędzierzyn. Alexandrowicz S. W.

Współautorzy:

Kleczkowski A. S.
1970 Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Sc. Terre, v. 18, nr 4 artykuł wody mineralne, Kędzierzyn-Koźle
Stratygrafia, sedymentologia i tektonika stref bystrzyckiej i krynickiej, wody mineralne i zagadnienia geologiczno-inżynierskie, pokrywa mioceńska i czwartorzędowa oraz stosunek płaszczowiny magurskiej do przedpola. Wycieczka B. Alexandrowicz S. W.

Współautorzy:

Alexandrowicz Z., Bober L., i in.
1992 Przew. LXIII Zjazdu PTG, 17-19.09.1992 r., Koninki: 107-188 artykuł wody mineralne, Karpaty
Ilościowe metody taksonomiczne w klasyfikacji wód mineralnych. Alexandrowicz S. W. 1981 Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 794, 7, 1 artykuł wody mineralne
Perspektywy rozwoju energetyki geotermalnej w ZSRR. Alijew M.G.

Współautorzy:

Rybnikowa W. I., Sulejmanowa A. S., Kadyrow A. G.
1989 Tech. Poszuk. Geol., 3-4 artykuł wody termalne, energia geotermalna, geotermia, Rosja
Pogląd na źródła solne i naftowe, tudzież na warzelnie soli kuchennej w Galicyi i Bukowinie. Alth A. 1871 Spraw. Kom. Fizjogr. Akad. Umiejęt., t. 5: 49-93 artykuł wody mineralne, Karpaty, zapadlisko przedkarpackie
Wskaźniki ropo- i gazonośności w wodach środkowokambryjskich poziomów zbiornikowych syneklizy perybałtyckiej. Andriuszczenko J.

Współautorzy:

Modliński Z., Puroniene I., Sokołowski A.
1999 Prz. Geol., 47 (8) artykuł wody mineralne, synekliza perybałtycka, Niż Polski
Nowe pomiary gradientu geotermicznego w szybach naftowych Borysławia, Krosna, Bitkowa. Arctowski H. 1924 Kosmos, seria A artykuł geotermika, Krosno, Ukraina, Karpaty
Nouvelles recherches sur les gradients thermiquies dans les puits a petrole. Arctowski H. 1925 Kosmos, 7 artykuł geotermika, Karpaty
Możliwości wydobycia wód ciepłych i wykorzystania energii geotermalnej na Węgrzech. Arpasi M.

Współautorzy:

Csaba J., Hoznek I.
1989 Tech. Poszuk. Geol., 3-4 artykuł wody termalne, energia geotermalna, geotermia, Węgry
Mineralne i termalne wody sowieckich Karpat. Babiniec A. E.

Współautorzy:

Marus W. I., Kojnow I. M.
1978 Naukowa Dumka artykuł wody mineralne, wody termalne, Karpaty, Ukraina
Lecznicze mineralne wody typu Naftusia. Babiniec A. E. red. 1986 Naukowa Dumka artykuł wody mineralne, Ukraina, Karpaty
Wyznam grafickej analyzy hydrogeochemickych dat pri interpretacii povodu mineralnych vod flysoveho pasma a prethlbne Zapadnych Karpat. Bacova N. 2009 Mineralia Slovaca, 41: 225-242 artykuł wody mineralne, Słowacja, Karpaty
Pokazuje 61 do 80 z 4371 rekordów