Komitet Organizacyjny ds. Obchodów 100-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego powołany przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju Mariusza Oriona Jędryska

 1. Przewodnicząca - dr Agnieszka WÓJCIK, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 2. Zastępca Przewodniczącej - mgr Michał NOWOSIELSKI, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska

 3. Prof. dr hab. Przemysław BORKOWSKI, Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego ds. badań i rozwoju

 4. Mgr Agnieszka WIELICZKO, Kierownik Biura Instytutu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 5. Dr hab. Włodzimierz MIZERSKI, prof. Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 6.  Mgr Anna BAGIŃSKA, Biuro Instytutu PIG - PIB

 7. Prof. dr hab. Zdzisław MIGASZEWSKI, Przewodniczący Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 8. Prof. dr hab. inż. Marek KRĄPIEC, członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 9. Dr Jolanta MAJ, Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska

 10. Mgr Monika CHRYPLEWICZ - KAŁWA, Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska

 11. Mgr Marta FIJOREK, Główny Specjalista - kierujący zespołem w Zespole do spraw Współpracy i Nadzoru Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska

 

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego powołany Decyzją nr 16 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB z dnia 19 lipca 2017 r. (z późn. zmianami)

 1. Przewodniczący - dr hab. Włodzimierz MIZERSKI, prof. PIG - PIB, Zakład Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 2. Zastępca Przewodniczącego - dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. PIG - PIB, p.o. Kierownika Zakładu Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 3. Sekretarz - mgr Kamila GOŁAWSKA, Biuro Instytutu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 4. Mgr Anna BAGIŃSKA, Biuro Instytutu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 5. Prof. dr hab. Przemysław BORKOWSKI, Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego ds. badań i rozwoju

 6. Dr Wojciech BROCHWICZ - LEWIŃSKI, Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 7. Mgr Ewa DĄBROWSKA - JĘDRUSIK, Kierownik działu Wydawnictw Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 8. Inż. Elżbieta ŁĘCZYCKA, Kierownik Działu Administracyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 9. Dr Edyta MAJER, Zastępca Kierownika Centrum Geozagrożeń, Kierownik Zespołu Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 10. Mgr Agnieszka NEGADOWSKA, Kierownik sekcji ds. Komunikacji i Promocji w Biurze Instytutu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 11. Mgr Izabela OLCZAK - DUSSELDORP, Kierownik Biblioteki i Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 12. Prof. dr hab. Tadeusz PERYT, Zakład Geologii Regionalnej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 13. Dr Maciej PODEMSKI, Prezes Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego

 14. Mgr Anita STARZYCKA, redaktor naczelny strony internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 15. Mgr Agnieszka WIELICZKO, Kierownik Biura Instytutu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 16. Mgr Beata WOŁCZUK, Kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

 17. Dr Małgorzata WOŹNICKA, Kierownik Programu Hydrogeologia i Środowisko Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego