Konkurs Ministra Środowiska Nagroda "Geologia 2017"

Pobierz jako plik iCal
obejrzano : 911
13.10.2017
LOKALIZACJA 
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
ORGANIZATORZY 
Departament Nadzoru Geologicznego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem konkursu jest:

 • promocja innowacyjności, fundamentalnych odkryć, oryginalności, wysokiej jakości usług geologicznych, rzetelności i etyki w działaniach na rzecz geologii w Polsce,
 • opracowanie i upowszechnienie nowoczesnych, efektywnych, metodycznych i systemowych rozwiązań w dziedzinie geologii.propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska geologicznego i bezpieczeństwa surowcowego, w tym instytucji z tego zakresu,
 • wspieranie rozwoju młodych kadr, w szczególności studentów i doktorantów,
 • promowanie geologii i rozwijanie świadomości geośrodowiskowej.

W konkursie nagradzane będą przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania oraz osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze. Pod uwagę będą brane także prace, mające potencjalnie pozytywny wpływ na pozycję Polski w świecie.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu Ministra Środowiska Nagroda „GEOLOGIA 2017”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, działające według polskiego prawa, i zgłaszające do konkursu własne osiągnięcia.

Kategorie konkursowe

Konkurs będzie przeprowadzony w 4 kategoriach:

 1. przemysł, innowacje (rozumiane jako inwestycja, usługa, produkt, technologia, analityka),
 2. dorobek, fundamentalne odkrycie (wynikające z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej),
 3. młodzi,
 4. popularyzacja geologii, geośrodowiska.

Nagrody

W konkursie mogą zostać przyznane 4 nagrody główne. Zwycięzcy, otrzymają tytuł Nagroda „GEOLOGIA 2017”, statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną, a wyróżnieni uczestnicy dyplom. Wyróżnieni mogą otrzymać także nagrodę pieniężną.

Jak można wziąć udział w konkursie?

 • Do konkursu Ministra Środowiska Nagroda „GEOLOGIA 2017” można zgłaszać jedynie przedsięwzięcia, których realizacja została ukończona.
 • Przystępując do konkursu należy wypełnić i złożyć wraz z dokumentacją przedsięwzięcia formularz zgłoszenia konkursowego, odpowiedni w zależności od kategorii konkursowej.
 • Przed wypełnieniem załączników należy zapoznać się z regulaminem konkursu.
 • Wniosek konkursowy należy złożyć do 13 października 2017 r. Decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Środowiska (kancelaria czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00).
 • W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy wnioskodawcy, należy wstawić kreskę.
 • Pole dotyczące osoby zgłaszającej należy wypełnić w sytuacji, kiedy dane te różnią się od podmiotu zgłaszanego do konkursu. W innych przypadkach należy wstawić kreskę.
 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 listopada 2017 r.
 • Wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska

Szczegóły i regulamin

Ogłoszenie o konkursie (plik .pdf, rozmiar: 217 kB)

Regulamin konkursu (plik .pdf, rozmiar: 1,2 MB)

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej do zgłoszonego przedsięwzięcia (plik .pdf, rozmiar: 44 kB)

Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska (plik .pdf, rozmiar: 44 kB)