XXIV Konferencja naukowa "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze"

Pobierz jako plik iCal
obejrzano : 742
20.04.2018, 11:00 - 13:30
LOKALIZACJA 
Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce, sala konferencyjna C1, Hala C
Wydarzenie towarzyszące podczas XXV Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB i Targi Kielce

PROGRAM

11.00 – 11.10: Otwarcie konferencji przez dr. Sylwestra Salwę, Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB w Kielcach

11.10 – 13.30

Referaty:

 • Kamień w architekturze sakralnej i użytkowej Sycylii
  prof. dr hab. Janina Wiszniewska, PIG-PIB, Warszawa
  mgr Michał Ruszkowski, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Zmiany mechanicznych właściwości wybranych kamieni budowlanych wywołane termiczną obróbką ich powierzchni metodą promieniowania
  dr hab. Marek Rembiś, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
  mgr inż. Andrzej Dubiniewicz, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 • Wapienie jurajskie Krakowa
  dr hab. inż. Jan Bromowicz prof. AGH, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 • Charakterystyka piaskowców żarnowskich z dolnojurajskiej formacji ostrowieckiej
  dr inż. Zbigniew Złonkiewicz, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce
  dr inż. Katarzyna Guzik, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • Kamienne oblicze kolegiaty w Łowiczu
  mgr Michał Ruszkowski, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  prof. dr hab. Janina Wiszniewska, PIG-PIB, Warszawa

 • Kamieniarka zespołu klasztorno-kościelnego na Karczówce w Kielcach
  dr inż. Zbigniew Złonkiewicz,Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce
  dr Anna Fijałkowska-Mader, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce

 • Skałki piaskowcowe doliny Kamiennej w krajobrazie i kulturze
  dr Anna Fijałkowska-Mader, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
  dr inż. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Dyskusja i zamknięcie konferencji