Zgłoś artykuł do Biuletynu PIG. Konferencja „Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych”

Pobierz jako plik iCal
obejrzano : 789
15.07.2018
LOKALIZACJA 
Warszawa
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
Szanowni Państwo,

W związku z organizacją V konferencji z cyklu Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych, która odbędzie się w ramach Kongresu Surowcowego (20-23 listopada 2018 r.) Państwowy Instytut Geologiczny - PIB zamierza wydać specjalny numer Biuletynu PIG (punktacja MNiSW 12 pkt.), w którym zostaną opublikowane artykuły uczestników konferencji.

Redaktorem naukowym Biuletynu PIG jest dr hab. Stanisław Z. Mikulski, prof. nadzw. PIG-PIB.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji oraz do publikacji artykułów naukowych w Biuletynie PIG. Czekamy na artykuły dotyczące, różnych aspektów związanych z surowcami mineralnymi i kopalinami energetycznymi – od podstaw prawnych działalności geologicznej i górniczej przez wdrażanie Polityki Surowcowej Państwa, aplikację nowoczesnych metod prospekcji, dokumentowanie złóż, prognozowanie i bilansowanie zasobów, badanie i analizę poszczególnych rodzajów złóż i odpadów mineralnych (w tym szczególnie deficytowych dla gospodarki), aż po geologię w architekturze i historię badań surowcowych.

Artykuły należy przesyłać bezpośrednio na adres redaktora naukowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 lipca 2018 r.

Artykuły należy przygotować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej oraz na stronie:

http://biuletynpig.publisherspanel.com/resources/html/cms/FORAUTHORS

 

Przygotowanie tekstu
  1. Objętość artykułów przeznaczonych do druku w Biuletynie nie powinna przekraczać 30 stron formatu A4, łącznie z ilustracjami, tabelami i spisem literatury.
  2. Tekst należy zapisać 12-punktową czcionką (Times New Roman), z interlinią 1,5 i 2-centymetrowym marginesem z każdej strony.
  3. Akapity powinny być wyrównane do lewej strony (niejustowane), należy wyłączyć opcję dzielenia wyrazów, nie stosować wyśrodkowań ustawianych spacjami.
  4. Na marginesach należy zaznaczyć miejsca włamania figur oraz hierarchię tytułów, z uwzględnieniem co najwyżej trzech stopni.
  5. Wszystkie jednostki miar muszą być zapisane w systemie SI.
  6. Cytowane pozycje literatury należy umieszczać w nawiasach, podając nazwisko i rok wydania, np. (Kowalski, 2004).
  7. Tekst oraz objaśnienia do figur i tabel należy zapisać w formacie programu MS Word.
  8. Tekst wraz z zapisanymi w osobnych plikach objaśnieniami, tabelami i załącznikami graficznymi musi być dostarczony do redakcji w formie elektronicznej wraz z jedną kopią papierową. Prosimy o umieszczanie na etykiecie płyty nazwisk autorów oraz tytułu artykułu.

Abstrakt

Abstrakt, nieprzekraczający 200 słów, jest publikowany w języku polskim i angielskim. Powinien zwięźle przedstawiać metody badań, ich wyniki oraz wnioski.

Słowa kluczowe

Poniżej abstraktu należy podać 5–7 słów kluczowych opisujących tematykę pracy.

Streszczenie

Streszczenie w języku angielskim nie powinno przekraczać 10% objętości całej pracy.

Literatura cytowana

Spis literatury, ułożony alfabetycznie, powinien zawierać tylko cytowane w tekście, w objaśnieniach do ilustracji i w tabelach prace publikowane i archiwalne. Skróty nazw czasopism i serii wydawniczych należy podawać zgodnie z Bibliografią geologiczną Polski i formalnymi wymogami redakcji.

Przykłady:

MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., 2002a – Boreal and subboreal ammonites in the submediteranean uppermost Oxfordian in the Bielawy section (northern Poland) and their correlation value. Acta Geol. Pol., 52, 4: 411–421.

RACKI G., NARKIEWICZ M. (red.), 2006 — Polskie zasady stratygrafii. Państw. Inst. Geol., Warszawa.SIKORSKA M., 2007a — Geneza wapieni i cementów węglanowych piaskowców w kambrze obniżenia bałtyckiego. Prz. Geol., 55, 4: 304.

SIKORSKA M., 2007b — Petrografia ediakaru (wendu) i kambru. W: Słupsk IG 1 (red. Z. Modliński). Profile Głęb. Otw. Wiert. Państw. Inst. Geol., 116: 75–83.

Uwaga: dla książek należy bezwzględnie podać wydawcę i miejsce wydania.

Pozycje literatury w alfabetach cyrylickich muszą być podane w transliteracji na język polski.