Letnia Szkoła Geologii w Olsztynie

Pobierz jako plik iCal
obejrzano : 39
11.06.2018, 08:00
Do 15.06.2018
LOKALIZACJA 
Olsztyn k. Częstochowy

W dniach 11-15 czerwca w Olsztynie pod Częstochową odbyła się Letnia Szkoła Geologii. Przygotowany na zlecenie Urzędu Gminy Olsztyn cykl geologicznych działań edukacyjnych był skierowany do szkół podstawowych gminy. Muzeum Geologiczne we współpracy z Oddziałem Górnośląskim PIG-PIB przygotowało i przez trzy dni prowadziło warsztaty geologiczne i paleontologiczne. Warsztaty „Materia Ziemi – różnorodność skał i minerałów” prowadzone przez Monikę Krzeczyńską i Pawła Woźniaka ukierunkowane były na ukazanie uczniom różnic w strukturze, uziarnieniu, zwięzłości i kolorystyce skał. Wyjaśniona była geneza poszczególnych typów skał. Uczniowie mogli samodzielnie uszeregować wybrane minerały pod względem twardości i ocenić ją względem skali Mohs’a i doświadczalnie sprawdzić wybrane właściwości.

02 03

Warsztaty paleontologiczne odbyły się dla uczniów szkoły podstawowej. W warsztatach „Skamieniałości kluczem do przeszłości” prowadzonych przez Izabelę Olczak-Dusseldorp wzięła udział młodzież ze starszych klas. Na zwycięzców geologicznego quizu czekały nagrody a dla pozostałych nagrody pocieszenia. „Bezkręgowce pradawnych mórz” Marii Andruszkiewicz - Gorzelak wśród młodszych klas cieszyło się dużym zainteresowaniem i trudno było zakończyć je w określonym czasie. Pojęcia paleontologia, ichnoskamieniałość, biostratygrafia nie będą już obco brzmiącymi słowami dla uczestników tych zajęć paleontologicznych.

Nowością w letniej szkole geologii Muzeum Geologicznego była geologiczna gra terenowa z biegiem na orientację. Wzięli w niej udział najstarsi uczniowie – siódmoklasiści. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i każda z nich miała za zadanie przejść szlakiem gry według znajdowanych wskazówek w terenie i oznaczeń na mapie. Nie obyło się bez niespodzianek, jedna z grup opuściła jeden punkt gry – musiała wrócić zaliczając dodatkową porcję zajęć wychowania fizycznego ;-). Start i meta gry znajdowały się na rynku w Olsztynie, a pokonanie całej trasy wraz z rozwiązaniem zagadek zajęło uczniom ponad 2 godziny.

04

Ostatniego dnia Letniej Szkoły Geologii Paweł Woźniak wystąpił z wykładem pt: „Poczet polskich dinozaurów”. Urozmaicona efektami dźwiękowymi i bogata w nawiązania do popularnych bohaterów filmowych prezentacja nikomu na dużej sali gimnastycznej nie dała szansy się nudzić, a zaproponowany pod koniec konkurs z nagrodami sprawił, że po zakończeniu wszyscy wyszli uśmiechnięci!