XXIV Konferencja naukowa "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze"

Pobierz jako plik iCal
obejrzano : 125
05.04.2019, 11:00 - 15:25
LOKALIZACJA 
Targi Kielce, ul. Zakładowa 1
ORGANIZATORZY 
Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Kielcach

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 – 11.10 Otwarcie konferencji przez dr. Sylwestra Salwę, Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB w Kielcach

11.10 – 13.00 Referaty:

 • Bostońskie kamienie okładzinowe na szlaku Freedom Trail - prof. dr hab. Janina Wiszniewska, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, mgr Michał Ruszkowski, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skały w architekturze podkrakowskich kościołów romańskich - dr hab. inż. Jan Bromowicz prof. AGH, dr inż. Janusz Magiera, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 • Przejawy korozji biologicznej kamienia budowlanego i problemy związane z jego rewaloryzacją - dr hab. inż. Marek Rembiś, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 • Rodzaje deterioracji materii skalnej - mgr Michał Ruszkowski, prof. dr hab. Janina Wiszniewska

 • Krajobraz geologiczny – jego inwentaryzacja, waloryzacja i ochrona w wybranych rezerwatach świętokrzyskich i nidziańskich - dr hab. inż. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Andrzej Kasza, Speleoklub Świętokrzyski, Kielce

 • Rola i znaczenie głazów narzutowych na obszarze północno - zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich - dr hab. Maria Górska-Zabielska prof. UJK, Kielce, mgr Piotr Kusztal, Kinga Witkowska, Instytut Geografii UJK Kielce

13.00 – 13.15 Przerwa

13.15 – 15.10 Referaty:

 • Zróżnicowanie diagenetyczne kredowych piaskowców synklinorium północnosudeckiego - dr Magdalena Szczepaniak, Instytut Geologii UAM, Poznań, mgr Adrianna Kowalczyk

 • Geospacer po Trakcie Królewskim w Warszawie - dr Alicja Bobrowska, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytet Warszawski

 • Charakterystyka i proweniencja skał z gotyckiego portalu bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu - mgr Katarzyna Zboińska (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski; Oddział Dolnośląski PIG-PIB), dr Wojciech Bartz (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

 • Badania geologiczne Tesser z późno antycznej mozaiki z bazyliki w Chhim - mgr Anna Tomkowska, Warszawa, mgr Michał Ruszkowski

 • Pozostałości dawnego górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki (Góry Świętokrzyskie) - mgr inż. Grzegorz Pabian, Instytut Geografii UJK, Kielce, mgr Paweł Król, Muzeum Narodowe, Kielce, dr Anna Fijałkowska-Mader, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce

 • Kamień w architekturze zabytkowej Szydłowa (województwo świętokrzyskie) - dr Anna Fijałkowska-Mader, dr inż. Zbigniew Złonkiewicz, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce, mgr Paweł Król

15.10 – 15.25 Dyskusja i zamknięcie konferencji

 

logo nfosgw dofinansowanieKonferencja jest organizowana w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej.