XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

Pobierz jako plik iCal
obejrzano : 214
Od 14.05.2019
Do 16.05.2019
LOKALIZACJA 
Kielce, ul. Zakładowa 1
ORGANIZATORZY 
Targi Kielce SA

baner autostrady

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada - Polska są jednym z najważniejszych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce. Już po raz dwudziesty piąty, w ciągu trzech dni – od 14 do 16 maja 2019 r., w Targach Kielce spotkają się przedstawiciele najważniejszych firm budowlanych, specjaliści z branży oraz zarządcy dróg.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest patronem wydarzenia. Zaprezentujemy ofertę Instytutu na stoisku podczas targów, a nasi eksperci wygłoszą referat podczas konferencji.

Podczas ubiegłorocznego „święta drogownictwa” na 30.000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej swoją ofertę zaprezentowało aż 418 firm. Przez trzy majowe dni Targi Kielce odwiedziło ponad 10.000 branżowych zwiedzających i odbyło się 10 specjalistycznych konferencji, dotyczących budownictwa drogowego. Tegoroczna, urodzinowa odsłona zapowiada się równie interesująco.

Dzięki wsparciu merytorycznemu wielu instytucji, Targi Autostrada - Polska wraz z towarzyszącymi wystawami stały się ważną platformą do wymiany doświadczeń. Konferencje i spotkania to najmocniejszy punkt branżowych wystaw: AUTOSTRADA - POLSKA, ROTRA (pojazdy specjalistyczne), TRAFFIC-EXPO – TIL (technologie infrastrukturalne) oraz Salonu Europarking, (rozwiązania parkingowe). Rozmowy na temat dalszego rozwoju branży uzupełniane są licznymi pokazami, prezentacjami, a także zmaganiami operatorów maszyn budowlanych.

Podczas tegorocznej edycji targów po raz pierwszy odbędzie się Wystawa Sprzętu do Utrzymania Dróg MunEq Expo. Jej oferta skierowana jest do producentów, m.in. specjalistycznych pojazdów przeznaczonych dla sektora gospodarki komunalnej: remonterów drogowych, urządzeń oraz sprzętu do transportu i usuwania odpadów, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości budynków, pomieszczeń, ulic, placów, terenów otwartych czy dróg publicznych.

14 maja 2019 r.

 • Konferencja „Mosty dla Regionów”, organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wydarzenie skierowane jest do samorządowców, którzy podczas spotkania dowiedzą się, jak usytuować mosty, w jaki sposób zaplanować dojazdy i jak obliczyć koszty inwestycji.

 • Forum „Zielona Autostrada”, przeznaczone dla fachowców związanych z sektorem infrastruktury drogowej.

 • Konferencja „Rola pozyskiwania danych w kontekście kształtowania stref płatnego parkowania w miastach”, organizowana przez Katedrę Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie odbędzie się w ramach Salonu Europarking.

 • Spotkania Brokerskie dla przedstawicieli firm związanych ze sprzętem i materiałami do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych, infrastrukturą dróg i autostrad, inżynierią ruchu drogowego czy techniką komunalną.

15 maja 2019 r.

 • Prezentacja ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Polskiej Izby Budownictwa. Podczas Prelekcji „Budownictwo infrastrukturalne na tle sektora budowlanego w Polsce w 2018 roku - podsumowanie, wnioski, najważniejsze zagadnienia” – poruszona zostanie tematyka zarówno budownictwa mieszkaniowego, inżynieryjnego jak i kubaturowego.

 • Konferencja „Innowacje w drogownictwie”, której organizatorem jest GDDKiA SIT we współpracy z Targami Kielce. Zarządcy dróg, wykonawcy, projektanci branży drogowej i kolejowej będą debatować na temat unowocześnień we współczesnym drogownictwie.

 • Seminarium „Drogi betonowe – trwałe i niezawodne rozwiązanie”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Omówione zostaną zalety nawierzchni betonowych zarówno w zakresie budowy dróg krajowych, jak i samorządowych.

 • Seminarium „Bezpieczeństwo Techniczne Maszyn Budowlanych i Pojazdów”, którego organizatorem jest Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych. W trakcie spotkania eksperci będą dyskutować m.in. o wysokiej jakości stali konstrukcyjnej czy badaniach z zakresu stateczności bocznej pojazdów.

 • Salon Kruszyw, organizowany po raz ósmy przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Targi Kielce. W trakcie spotkania będą omawiane aktualne problemy branży kruszyw. W tym roku tematem przewodnim są „Zmienione wymagania dla kruszyw. Nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka”.

 • BIG BAU MASTER - konkurs skierowany do operatorów maszyn budowlanych, którzy chcą stanąć do rywalizacji w specjalnie przygotowanych konkurencjach. BIG BAU MASTER odbędzie się na terenie zewnętrznym Targów Kielce.

16 maja 2019 r.

 • Prelekcja dotycząca cen transferowych w roku 2019. Specjaliści będą debatować o nowych regulacjach i schematach podatkowych MDR. Organizatorem tego spotkania jest Instytut Cen Transferowych.

W Starachowicach, w terminie kieleckich targów budownictwa infrastrukturalnego, odbędzie się XX Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Daty tych dwóch wydarzeń pokrywają się nieprzypadkowo. Uczestnicy Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych przyjadą ze Starachowic do Kielc, by zwiedzić majowe wystawy poświęcone drogownictwu. Ich wizyta będzie doskonałą okazja dla wystawców do wymiany cennych doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.

Warto zapamiętać daty 14 - 16 maja 2019 i wziąć udział w prawdziwym „święcie drogownictwa” w Kielcach!

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i wydarzeń towarzyszących dostępne są na stronie www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm