Konkurs plastyczny 2022

 

Strona główna     Konkurs wiedzy     Regiony     Regulamin     Formularz zgłoszeniowy     


baner m

KONKURS PLASTYCZNY

 

Skały... Spotkamy je wszędzie – na powierzchni i w głębi Ziemi, na dnie mórz i oceanów, w przestrzeni kosmicznej. Najstarsze z nich pamiętają doskonale odległe czasy, gdy planeta nasza była jeszcze bardzo młoda. I choć wydają nam się być czymś niezwykle stabilnym, niemal niezmiennym, ich wnętrze ciągle strzeże zazdrośnie swoich tajemnic. Jakich? Co skrywają skały? Ogromne zasoby energii skumulowane są między innymi w postaci kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz energii geotermalnej (ciepła z głębi Ziemi) – dużo potężniejszej niż ta, docierająca do powierzchni Ziemi za sprawą Słońca. Energia naszej planety nie zawsze daje się ujarzmić i wykorzystać, choć często obserwujemy skutki jej wyzwalania: trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powstawanie kalder, zapadanie się stropów jaskiń czy obrywy grawitacyjne.

Jaka zatem energia ukryta jest w skałach? Jak i czy można ją wykorzystać? Jakie są jej przejawy i oddziaływanie na skorupę ziemską, środowisko, na nas samych? Tyle pytań... Masz dużo do zrobienia... Zadanie nie jest łatwe. Sięgnij zatem do Swoich pokładów energii i... No właśnie! Już teraz z niecierpliwością czekamy na wykonaną przez Ciebie pracę plastyczną!

 

 I etap konkursu - półfinał

I etap konkursu polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej poprzez formularz zgłoszeniowy. Praca musi być przygotowana zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

FORMALNE WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY:

  • Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online, do którego należy dołączyć skan lub zdjęcie pracy plastycznej w postaci pliku jpg (rozdzielczość: 150 dpi, rozmiar: max. 6 MB);
  • Plik jpg musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły;
  • Oryginał pracy musi być wykonany w formacie A4 - na płaszczyźnie w dowolnej technice (dopuszczane są płaskorzeźby o grubości do 2 cm);
  • Praca musi być zgodna z zadanym tematem, samodzielnie wykonana, prawidłowa merytorycznie;
  • Liczba nadesłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń, przy założeniu, że jeden uczeń może wysłać wyłącznie jedną pracę (w przypadku przesłania większej liczby prac autorstwa jednego uczestnika, organizator zastrzegają sobie prawo do wybrania pracy, która weźmie udział w konkursie).

W etapie półfinałowym w każdym regionie konkursowym wyłonione zostanie I, II, III miejsce i wyróżnienia. Autor najlepszej pracy plastycznej (I miejsce) z każdego regionu zakwalifikowany zostanie do finału ogólnopolskiego.

 

II etap konkursu - finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski odbędzie się 14 czerwca 2022 r. i polegał będzie na ocenie przez Ogólnopolską Komisję Konkursową prac plastycznych, które zwyciężyły w półfinałach w poszczególnych regionach konkursowych i przyznanie im miejsca od I do VII.

 

Ważne terminy 

  • Termin nadsyłania prac: 1 kwietnia 2022 r. - do północy
  • Umieszczenie listy półfinalistów (alfabetycznie) na stronie konkursowej: 29 kwietnia 2022 r.
  • Półfinał: 31 maja 2022 r.
  • Finał ogólnopolski: 14 czerwca 2022 r.