Konkurs wiedzy 2022

 Konkurs plastyczny     Strona główna     Regiony     Regulamin     Formularz zgłoszeniowy


 

baner m

KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

 

I etap konkursu - wstępny

Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy pisemnej na jeden z trzech tematów zamieszczonych we właściwych komunikatach regionów i przesłanie jej poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online . Praca musi być przygotowana zgodnie z Regulaminem Konkursu.

FORMALNE WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY:

 • Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online, do którego należy dołączyć pracę pisemną w postaci pliku PDF (maksymalnie 4 MB) – pliki w innych formatach nie będą przyjmowane;
 • Plik PDF musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły;
 • Rozmiar pracy - nie więcej niż 4 strony A4 tekstu, nie licząc ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) - to około 14 000 znaków ze spacjami;
 • Ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub na końcu tekstu;
 • Praca musi być zgodna z zadanym tematem, prawidłowa merytorycznie;
 • Praca musi być wykonana samodzielnie, nie może zawierać fragmentów np. z publikacji, książek bez wskazania źródła (bez cytowania);
 • Niezależnie od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora (w górnym lewym roku strony tytułowej należy zamieścić dane autora);

Na podstawie nadesłanych prac Komisje Konkursowe w każdym regionie wyłaniają sześciu autorów najlepszych prac teoretycznych w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej), którzy przechodzą do II etapu - półfinałowego.

 

II etap konkursu - półfinał

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu - półfinałowego, wezmą udział w testach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Testy odbędą się online  31 maja 2022 r.  Na podstawie wyników testu wyłonieni zostaną laureaci I, II, III miejsca oraz wyróżnień. Zdobywcy I miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej) w każdym regionie przechodzą do finału ogólnopolskiego.

 

III etap konkursu - finał ogólnopolski

Uczniowie zakwalifikowani do III etapu konkursu - finałowego, wezmą udział 14 czerwca 2022 r. w turniejach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Finaliści będą odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącego turniej, zdobywając punkty. Na podstawie liczby uzyskanych punktów przyznane zostaną miejsca od I do VII.

 

Ważne terminy 

 • Termin nadsyłania prac: 1 kwietnia 2022 r. - do północy
 • Umieszczenie listy półfinalistów (alfabetycznie) na stronie konkursowej: 29 kwietnia 2022 r.
 • Półfinał: 31 maja 2022 r.
 • Finał ogólnopolski: 14 czerwca 2022 r.