Zapewne każdy z nas przechowuje w jakiś sposób ważne dokumenty, gromadzi taśmy wideo, nagrania, czy zdjęcia fotograficzne, dotyczące naszej najbliższej rodziny lub bliskich przyjaciół. Wszystko to składa się na nasze domowe, prywatne archiwum.
Archiwa państwowe, w odróżnieniu od  zbiorów prywatnych, są urzędami władzy publicznej. Były tworzone już w starożytności, np. na Wschodzie , w Grecji, w Rzymie, przechowuje się dokumenty z początków państwowości.

ImageŚwiatowe wydarzenia polityczne ostatnich miesięcy oraz zgodne prognozy stałego wzrostu popytu na energię unaoczniły jak nigdy dotąd kwestie bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa...

Artykuł przeniesiono na stronę Biblioteki Geologicznej PIG-PIB

 

studnia-miniZagadka, dokąd wiódł zalany wodą, głęboki szyb odkryty w piwnicach Instytutu, została rozwiązana, lecz kto wie, ile innych tajemnic skrywają jeszcze podziemia instytutu? W trakcie tegorocznych prac remontowych znaleziono przecież nowe ślady przeszłości.

Stanisław Staszic, Carta Geologica totus Poloniae, Moldaviae, Transylvaniae, Hungariae et Valachiae, 1806 rok

Dziwny urok emanuje z zabytkowych map, ozdobionych wykwintnymi kartuszami, drukowanych archaicznymi technikami, często ręcznie kolorowanych. Te arcydzieła kartografii geologicznej można podziwiać na wystawie w Muzeum Gelogicznym PIG...

 

złotoNa to intrygujące pytanie odpowiada w audycji Radia TOK FM dr hab. Stanisław Mikulski, sekretarz naukowy PIG-PIB, specjalista w dziedzinie poszukiwania rud metali.

Lista erupcji wulkanicznych na Islandii od 1902 r. przygotowana przez Icelandic MetOffice

Od dawna krążyły na Kielecczyźnie ludowe legendy o "czarcich stopach" odciśniętych w kamieniu - zwykle diabły pilnowały skarbów w podziemnych sztolniach, albo porzucały z porannym pianiem koguta głaz niesiony na budowę zamku dla kogoś, kto w zamian zapisał im w cyrografie duszę.

gaz minGaz łupkowy to wielka niewiadoma - prof. Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG, rozmawia z Krzysztofem Skowrońskim z Radia Wnet, 29.06.2012

geochemia_polskiPolska nie jest krajem katastrofalnie zanieczyszczonym. Przeglądowe badania geochemiczne wykazały jednak przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w glebach, wodach i osadach wodnych w niektórych rejonach kraju...      

Image We wrześniu 2006 roku w Brukseli przedstawiono zestaw niezwykłych map – Atlas geochemiczny Europy. Po raz pierwszy określono rozprzestrzenienie ponad 50 pierwiastków w glebach i wodach całego kontynentu, stosując jednolitą metodykę pomiarów...

ochrona środowiskaOchrona środowiska jest jednym z priorytetowych zadań współczesnego świata, które wynika ze zwiększającego się poczucia świadomości i współodpowiedzialności za obecny i przyszły stan poszczególnych ekosystemów.