Ożywić pustynie

Image

Po dość długim okresie beztroskiego traktowania środowiska naturalnego wprowadzone zostały w Polsce regulacje prawne określające zasady postępowania z terenami zdegradowanymi...

 


PROBLEMY EKOLOGICZNE REKULTYWACJI TERENOW POPRZEMYSŁOWYCH
Konferencja  towarzysząca międzynarodowym targom GEOLOGIA 2005

Warszawa, 9 czerwca 2005 

 

Image

czytaj referaty...

 

REKULTYWACJE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH – TEORIA I PRAKTYKA
dr STANISŁAW WOŁKOWICZ
Państwowy Instytut Geologiczny - Zakład Geologii ŚrodowiskowejSTANDARDY JAKOŚCI GRUNTÓW – PROPOZYCJE ZMIAN ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2002 R. (DZ.U.02.165.1359)
pdf Prezentacja (661.65 kB)
pdf  Referat (157.7 kB)
dr RYSZARD STRZELECKI
Państwowy Instytut GeologicznyPROBLEMY OCHRONY UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH NA OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH NA PRZYKŁADZIE UJĘCIA KOMUNALNEGO KIELCE-BIAŁOGON
pdf  Pprezentacja (371.43 kB)
pdf  Referat (295.17 kB)
dr JAN PRAŻAK
Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział ŚwiętokrzyskiWPŁYW LIKWIDACJI GÓRNICTWA NA ŚRODOWISKO WODNE NA PRZYKŁADZIE REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO I GÓRNOŚLĄSKIEGO
pdf Prezentacja (1.4 MB)
icon Referat (224 kB)
dr LIDIA RAZOWSKA-JAWOREK
Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział GórnośląskiTECHNOLOGIA LIKWIDACJI I REKULTYWACJI STARYCH SKŁADOWISK ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
pdf Prezentacja (2.01 MB)
pdf  Referat (143.89 kB)
mgr WOJCIECH WOŁKOWICZ
Państwowy Instytut Geologiczny – Zakład Geologii Środowiskowej