Funkcjonowanie stacji monitoringu geodynamicznego

Funkcjonowanie stacji monitoringu geodynamicznego składa się z czterech części: zbieranie danych oraz ich przesyłanie, gromadzenie i przetwarzanie.

Zbieranie danych

Dane ze wszystkich rodzajów aparatury są zbierane automatycznie i gromadzone lokalnie na nośnikach zapewniających minimum dwutygodniowy zapis danych.

Nowoczesna aparatura zapewnia zapis na kartach pamięci typu flash. W miejscach, gdzie jest to możliwe, warto połączyć całą aparaturę w sieć kontaktującą się łączem szerokopasmowym zabezpieczonym tunelem VPN z operatorami, odbiorcami danych bądź administratorami systemów komputerowych. Taki system akwizycji danych i ich transmisji do centrum przetwarzania zastosowano na stacjach w Dziwiu i w Hołownie.

Przesyłanie danych

Różne dane zbierane na stacji monitoringu geodynamicznego podlegają różnym reżimom transmisji danych. Część z nich (surowe dane sejsmiczne) powinna być przesłana za pośrednictwem stałego łącza i np. tunel VPN w czasie bliskim rzeczywistemu (ang. near-real time), część może być przesyłana raz lub kilka razy na dobę (dane meteo służące do obliczania poprawek dla pomiarów GPS), inne (pomiary grawimetryczne) będą transmitowane w reżimie obowiązującym dla przesyłu strumienia danych sejsmicznych.

Do poprawnego zestawienia tunelu VPN pozwalającego obsłużyć używany do transmisji danych sejsmicznych protokołem seed-link wymagany jest stały publiczny adres IP.

 

Gromadzenie danych

Dane z monitoringu geodynamicznego są gromadzone na serwerze dedykowanym dla zasobów pochodzących z obserwacji monitoringowych projektu monitoringu geodynamicznego Polski. Wyjątek będą stanowić surowe dane geodezyjne z rejestracji satelitarnych sygnałów GNSS, odbieranych przez odbiorniki GPS, stanowiące stacje referencyjne GPS funkcjonujące w systemie ASG-EUPOS. W tym przypadku transmisja danych będzie się odbywać bezpośrednio do serwera komponentu zarzadzania danymi systemu ASG-EUPOS. Geodezyjne dane satelitarne po ich przetworzeniu będą udostępniane dla PIG-PIB przez ustanowienie stałego łącza FTP do serwera danych.

W pozostałych przypadkach „obrotu” danymi obowiązywać będzie model przedstawiona na schemacie, tak jak obecnie w przypadku danych uzyskiwanych z rejestracji mobilnych stacji sejsmicznych. Dane będą gromadzone na serwerze/ serwerach w centrali PIG-PIB.

 stacje 01 01

Aktualnie obowiązujący schemat w zakresie transmisji, gromadzenia i przetwarzania danych sejsmicznych z rejestracji prowadzonych za pomocą sejsmometrów mobilnych.

Przetwarzanie danych

Zgodnie z wypracowanymi standardami i wg algorytmów zaakceptowanych przez Międzynarodową Unię Geofizyki i Geodezji IUGG oraz organizacje z nią stowarzyszone, rutynowo surowe dane pomiarowe są przetwarzane na potrzeby ujednolicenia metodyki badawczej, określenia poziomów referencyjnych danych, ułatwienia ich wymiany i umożliwienia integracji narodowych systemów obserwacji geodynamicznych w sieciach regionalnych i globalnych.
Przetwarzanie danych będzie realizowane w ramach bezpłatnych licencji udzielanych przez międzynarodowe centra monitoringu, gromadzenia i przetwarzania danych geofizycznych (np. GFZ Potsdam). Oprogramowanie tego typu daje możliwość prezentacji danych w ramach jednego ustalonego standardu oraz zapewnia ich jednolitość i porównywalność w przypadku ich eksportu.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz