Historia życia na Ziemi (warsztaty)

Prowadzący: Marlena Świło, Monika Krzeczyńska

Grupa docelowa: klasy III-VI szkoły podstawowej, grupa może liczyć maksymalnie 30 osób - podczas rezerwacji proszę podać dokładną liczbę uczestników.

Czas trwania: ok. 90 minut

Forma zajęć: warsztaty

 

Przebieg zajęćZajęcia prowadzone są w formie warsztatów, podczas których:

  • uczniowie poznają historię życia na naszej planecie: od momentu jego powstania aż do pojawienia się pierwszych ludzi;
  • dowiedzą się jakie zwierzęta i rośliny żyły w kolejnych epokach geologicznych;
  • jak zmieniała się otaczający Ziemia.

Na podstawie animowanej prezentacji multimedialnej oraz informacji podawanych przez prowadzących uczniowie samodzielnie wykonają uproszczoną tabelę stratygraficzną, umieszczając w niej zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla poszczególnych okresów geologicznych.