Najsłynniejsze polskie stanowiska paleontologiczne i sensacyjne polskie odkrycia

Prowadzący: Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

Na zajęciach oprócz krótkiego wstępu na temat paleontologii i pracy paleontologów, omawiane będą polskie stanowiska paleontologiczne i odkryte tam przez polskich paleontologów wymarłe zwierzęta (w tym dinozaury) oraz tropy sprzed milionów lat.

Celem zajęć jest:

 • zapoznanie dzieci z paleontologią i polskimi stanowiskami paleontologicznymi;
 • zainteresowanie dzieci pracą paleontologów;
 • zapoznanie z różnymi typami skamieniałości i sposobem ich powstawania;
 • zaznajomienie z metodami poszukiwania skamieniałości, ich transportu oraz preparacji;
 • nabycie praktycznej umiejętności rozpoznawania skamieniałości;
 • zaznajomienie z prehistorycznymi zwierzętami żyjącymi na terenie Polski miliony lat temu;
 • zapoznanie z najstarszymi na świecie śladami czworonogów;poznanie pierwszego polskiego dinozaura i zwierząt z nim żyjących;
 • rozbudzenie w dzieciach ciekawości i pasji badawczej;

Forma zajęć: lekcja lub warsztaty

Lekcja:

 • Podczas lekcji dzieci obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną licznymi ilustracjami, a także zobaczą z bliska i dotkną prawdziwe skamieniałości.
 • Lekcja trwa od 30 do 45 min (w zależności od aktywności dzieci)
 • Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób

Warsztaty:

 • Podczas warsztatów dzieci obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną licznymi ilustracjami, zobaczą z bliska i dotkną prawdziwe skamieniałości, a także zrobią odlewy tropów dinozaurów - naturalnych rozmiarów oraz przygotują jeden z nich do transportu do przedszkola.
 • Warsztaty trwają od 45 min do 1 h (w zależności od aktywności dzieci)
 • Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób

Lekcja i warsztaty skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym (4 - 6 lat).