Paleontologia a archeologia w praktyce – podobieństwa i różnice

Prowadzący: Michalina Ścibisz - Kosanowska

lekcje03Paleontologia i archeologia to dwa często mylone ze sobą pojęcia. Obie dziedziny nauki choć odnoszą się do minionej przeszłości – paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka), archeologia (z gr. archaīos – dawny, stary i logiā – mowa, nauka) i są ściśle powiązane ze sobą, dotyczą różnych okresów historii ziemi. Paleontologia dotyczy przeszłości geologicznej, stąd przedmiotem jej badań są organizmy kopalne żyjące na długo przed człowiekiem. Archeologia natomiast odtwarza społeczno – kulturową przeszłość człowieka. Paleontolodzy by opisać dawne formy życia, badają skamieniałości i ślady działalności życiowej organizmów. Dla archeologów kluczowymi wskazówkami są wytwory ręki ludzkiej (artefakty), ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne (ekofakty), jak też szczątki samych ludzi. Archeologia korzysta z możliwości poznawania przeszłości wynikających ze współpracy z naukami przyrodniczymi.

Paleontolodzy i archeolodzy prowadzą wykopaliska. Szukają znalezisk ukrytych w skałach lub głęboko pod powierzchnią ziemi. Podstawowymi narzędziami ich pracy są młotki, saperki, łopatki, pędzelki i… cierpliwość! Nieraz trzeba długo szukać, żeby dokonać spektakularnych odkryć. Gdy znaleziska zostaną odkryte, trzeba je odczytać! Identyfikacja odbywa się w terenie, w zaciszu pracowni, jak również w laboratoriach przy pomocy mikroskopów i skanerów. Pierwszą ważną informacją jest wiek skamieniałości i artefaktu.

Jeśli fascynuje Cie praca paleontologa i/lub archeologa, zawsze chciałeś wcielić się w detektywa a’la Indiana Jones, zapraszamy Cie wraz z kolegami i opiekunem na warsztaty do Muzeum Geologicznego PIG – PIB.

Celem warsztatów jest:

  • zainteresowanie uczniów paleontologią i archeologią;
  • zaznajomienie uczniów z warunkami pracy paleontologa i archeologa;
  • wyjaśnienie różnic między obiema dziedzinami nauki;
  • zapoznanie z podstawowymi typami skamieniałości i źródłami archeologicznymi;
  • zaznajomienie uczniów z metodami poszukiwania skamieniałości i artefaktów;
  • wzbogacenie wiedzy na temat prehistorycznych zwierząt i ludzi pierwotnych;
  • nabycie praktycznej umiejętności rozpoznawania skamieniałości;
  • rozbudzenie w uczniach ciekawości i pasji badawczej.

Podczas warsztatów uczniowie obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną rycinami i fotografiami, jak również zobaczą i dotkną prawdziwe skamieniałości i przedmioty archeologiczne. Będą mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca paleontologa i archeologa od kuchni – wezmą udział w mini wykopaliskach.

Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym (5 – 6 lat) i uczniów szkoły podstawowej (klasy I – III).

Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Warsztaty trwają do 1h.

Koncepcja warsztatów opiera się na założeniach zajęć muzealnych prowadzonych przez p. Marię Andruszkiewicz – Gorzelak. Proponowane warsztaty są uzupełnieniem zajęć pt. „Paleontologia w małym palcu”.