Rozpoznawanie skał i minerałów (warsztaty)

Prowadzący: Marlena Świło, Monika Krzeczyńska

Grupa docelowa: klasy III-VI szkoły podstawowej, grupa może liczyć maksymalnie 24 osoby

Forma: warsztaty

Czas trwania: ok. 90 minut

 

Podczas zajęć uczniowie:

  • poznają definicje minerału i skały oraz różnice pomiędzy nimi;
  • nauczą się rozpoznawać podstawowe minerały;
  • poznają podstawową klasyfikację skał pod względem składu i pochodzenia;
  • poznają zastosowania skał i minerałów w życiu codziennym.