Rozpoznawanie skamieniałości (warsztaty)

Prowadzący: Tatiana Woroncowa-Marcinowska

Grupa docelowa: klasy IV-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe, dorośli; grupa może liczyć maksymalnie 30 osób

Czas trwania: 60 minut

Forma zajęć: warsztaty

 

Przebieg zajęćWarsztaty przybliżają zagadnienia związane z powstaniem skamieniałości i pokazuje bogactwo świata zwierząt zamieszkałych zbiorniki wodne na terenach Polski w przeszłości geologicznej. Omawiane grupy zwierząt młodzież szkolna samodzielnie odnajduje wśród okazów zgromadzonych w kolekcji dydaktycznej.

Na wstępie prezentowane są informacje świadczące o istnieniu życia organicznego od ponad 3,5 mld lat oraz informacji o powstaniu skamieniałości, co może się stać ze zwierzęciem po jego śmierci. Do skamieniałości zaliczamy nie tylko szczątki organizmów, lecz także ślady ich działalności.

W naukach geologicznych skamieniałości służą dla wyznaczania względnego wieku skał. Przedstawiane skamieniałości należą do różnych typów zwierząt – od form najprostszych do coraz bardziej zaawansowanych ewolucyjnie. Są to gąbki, najprościej zbudowane organizmy wielokomórkowe, koralowce, małże, ślimaki, amonity, belemnity, ramienionogi, jeżowce i liliowce, będące najczęściej spotykanymi skamieniałościami w Polsce. Kolorowe rekonstrukcje i zdjęcia zwierząt kopalnych pomagają poznać ich budowę oraz sposób życia i w rezultacie rozpoznać i wybrać omawiane okazy spośród mnóstwa skamieniałości. Lekcja może być przydatna przy nauczaniu geografii i biologii w szkołach podstawowych i średnich.