Geneza i budowa geologiczna oceanów (wykład)

Prowadzący: Włodzimierz Mizerski

Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe, grupa może liczyć maksymalnie 50 osób

Forma: wykład

Czas trwania: 60 minut

 

Oceany i morza zajmują ¾ powierzchni globu ziemskiego, a jednak o budowie ich dna wie się i mówi bardzo niewiele. Myliłby się ten, kto by uważał jednak, że na dnie oceanu spotkamy podobne skały co na kontynentach.

Kontynenty zbudowane są zupełnie inaczej niż dno oceanu. Jest to związane z ich odmienną genezą. Oceany są stare, jednak ich dno ma nie więcej niż 200 000 mln lat. Jak to jest możliwe, że oceany są starsze niż ich dno? To wynik złożonych procesów, które powodują odnawianie się skorupy oceanicznej. Skały w dzisiejszym oceanie są młode, ale podobne skały spotkane na kontynentach są znacznie starsze, mimo że powstały w oceanie.

Ocean to również „magazyn” wielu surowców mineralnych. Na ogół wiemy o ropie naftowej czy gazie ziemnym wydobywanym spod dna oceanu. Ale na dnie oceanów spoczywają potężne ilości żelaza, niklu, kobaltu, miedzi i in. Leżą dosłownie na dnie, wystarczy je zebrać. Wreszcie z wody morskiej można otrzymać niemal wszystkie pierwiastki, a eksperymentalne odzyskiwanie złota z wody morskiej jest faktem.

O tym wszystkim będzie się można dowiedzieć na wkładzie. Ocean, to nie tylko woda, a przyszłość ludzkiej cywilizacji jest z nim nierozerwalnie związana.