Krótka historia Ziemi (wykład)

Prowadzący: Włodzimierz Mizerski

Grupa docelowa: szkoły ponadpodstawowe, grupa może liczyć maksymalnie 50 osób

Forma: wykład

Czas trwania: 60 minut

 

Ziemia ma 4,6 mld lat. To czas niewyobrażalnie długi. W tym czasie doszło do powstania jej Księżyca, skorupy ziemskiej, atmosfery i hydrosfery, jak również powstało Życie. Jednak przez bardzo długi czas na Ziemi zachodziły zmiany głównie środowiska abiotycznego, natomiast organizmy żywe rozwijały się bardzo powoli i musiało upłynąć 90% czasu, aby pojawiły się organizmy wielokomórkowe, a następnie tkankowe. Od tego czasu rozwój życia potoczył się już błyskawicznie, a temu rozwojowi towarzyszyły różnorakie procesy, których ślady możemy odczytać w skałach.

Nasze wiadomości z pierwszych kilku miliardów lat są ubogie. Przede wszystkim dlatego, że powstałe w tym czasie skały to dzisiaj głównie skały magmowe i metamorficzne, z których odszyfrowywanie przeszłości Ziemi jest bardzo trudne.

4,6 mld lat to niewyobrażalnie długi czas. Wyobraźmy sobie jednak, że czas na Ziemi przyspieszył 4,6 miliardów razy. Wówczas całe dzieje Ziemi skrócą do jednego roku. W tym wymiarze czasu poznajmy zatem, co działo się u zarania Ziemi, na wiosnę, co w lecie, a co dopiero na początku Ziemi. Przekonamy się, że najważniejsze znane nam wydarzenia nastąpiły dopiero u schyłku jesieni i w ostatnim dniu roku. Co się działo do października możemy sobie głównie wyobrażać. Zapraszam do krótkiej wędrówki przez czas.