Dlaczego ziemia drży - geneza i skutki trzęsień ziemi (wykład)

Prowadzący: Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

Grupa docelowa: klasy VII-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe, grupa może liczyć maksymalnie 50 osób

Czas trwania: 60 minut

Forma zajęć: wykład

 

Schematyczny rysunek przedstawiający epicentrum trzęsienia ziemiLekcja skład się z następujących części:

 • Wprowadzenie;
 • Przyczyny trzęsień ziemi;
 • Budowa skorupy ziemskiej;
 • Fałdy i uskoki – rodzaje deformacji tektonicznych;
 • Naprężenia i odkształcenia w skałach;
 • Podział rejonów pod względem częstotliwości występowania trzęsień ziemi;
 • Fale sejsmiczne:definicje, podział, charakterystyka;
 • Rejestrowanie trzęsień ziemi:
  • Urządzenia;
  • Zapis trzęsienia ziemi;
  • Wyznaczanie epicentrum;
  • Skale;
  • Czynniki powodujące zniszczenia;
  • Niszcząca siła fal sejsmicznych;
  • Zależność skali zniszczeń od rodzaju podłoża;
  • Osuwiska o genezie sejsmicznej;
  • Pożary;
  • Powodzie;
  • Tsunami.
 • Przewidywanie trzęsień ziemi i zabezpieczenia przeciwwstrząsowe:
  • Aktualne informacje o ostatnich trzęsieniach ziemi.
 • Trzęsienia ziemi w Polsce:
  • Przyczyny;
  • Polskie stacje sejsmologiczne;
  • Rozmieszczenie trzęsień ziemi w Polsce;
 • Podsumowanie.