Lód w roli głównej (wykład)

Prowadzący: Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

Grupa docelowa: klasy VII-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe, grupa może liczyć maksymalnie 50 osób

Czas trwania: 60 minut

Forma zajęć: wykład

 

LodowiecLekcja składa się z następujących części

 • Wprowadzenie;
 • Czynniki sprzyjające powstawaniu lodowców;
 • Śnieg i lód lodowcowy;
 • Elementy morfologiczne lodowca: pole firnowe, jęzor, szczeliny, brama lodowcowa itp.;
 • Charakterystyka ruchu lodowca;
 • Lodowce zimne i ciepłe;
 • Klasyfikacja lodowców i ich charakterystyka:
  • Lodowce górskie (górsko-dolinne);
  • Lodowce górskie (górsko-dolinne);
  • Lodowce fieldowe; Lodowce piedmontowe (lodowce przedgórskie);
  • Lodowce typu spitsbergeńskiego;
  • Czasze i czapy lodowe;
  • Lodowce szelfowe i lodowce pływające;
  • Lądolody (lodowce kontynentalne);
 • Działalność erozyjna lodowców:
  • Rysy i lustra;
  • Barańce;
  • Doliny kształtne;
  • Doliny wiszące;
  • Cyrki lodowcowe;
  • Fiordy, drumliny;
 • Działalność erozyjna wód lodowcowych;
 • Działalność akumulacyjna lodowców:
  • Moreny i ich rodzaje;
  • Głazy narzutowe;
  • Stożki napływowe;
  • Ozy, kemy i oczka lodowcowe;
 • Zlodowacenia i ich przyczyny:
  • Zlodowacenie plejstoceńskie;
  • Zlodowacenie karbońskie;
  • Hipotezy astronomiczne;
  • Hipotezy wulkaniczne;
  • Zmiany klimatyczne;
 • Ocieplenie klimatu i jego konsekwencje:
  • Topnienie lodowców;
  • Zagrożenia i prognozy;