Tajemnice wnętrza Ziemi (wykład)

Prowadzący: Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

Grupa docelowa: klasy VII-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe, grupa może liczyć maksymalnie 50 osób

Czas trwania: 60 minut

Forma zajęć: wykład

 

Przebieg zajęćLekcja skład się z następujących części:

  • wprowadzenie;
  • budowa Ziemi z omówieniem poszczególnych warstw;
  • procesy endogeniczne:
    • procesy tektoniczne;
    • wulkanizm;
  • podsumowanie.