Skały osadowe - geneza, klasyfikacja  i zastosowanie (wykład i warsztaty)

Prowadzący: Andrzej Jagielski

Grupa docelowa: klasy IV-VIII szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, grupa może liczyć maksymalnie 25 osób

Czas trwania: do 60 minut

Forma zajęć: prezentacja multimedialna i warsztat; zwiedzanie ekspozycji muzeum

 Przebieg zajęć na sali

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie:
  2. Definicja skał osadowych
  3. Sposoby powstawania skał osadowych
  4. Klasyfikacja skał osadowych – przykładowe okazy
  5. Rozpoznawanie skał osadowych – z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego (młotek, lupa, kwas solny 5%)
  6. Skały osadowe jako surowce oraz przykłady ich wykorzystania (surowce chemiczne, energetyczne, skalne, dla przemysłu cementowego i ceramicznego, jako materiały dekoracyjne i wykorzystania artystycznego)
  7. Podsumowanie