Mineralogiczne niespodzianki (warsztaty)

Prowadzący: Agata Olszyńska i Michalina Ścibisz-Kosanowska

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym (6 lat) i uczniowie szkoły podstawowej (klasy I – III), grupa może liczyć maksymalnie 30 osób

Czas trwania: do 60 min (w zależności od aktywności dzieci)

Forma zajęć: warsztaty

 

Warsztaty są wprowadzeniem w zaskakujący świat minerałów, skał i surowców mineralnych. Stanowią doskonałą okazję do poznania ich właściwości i zastosowania.

Podczas zajęć dzieci obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną licznymi fotografiami i schematami, jak również zobaczą i dotkną  prawdziwych minerałów i skał. Wcielą się w rolę jubilerów podczas przygotowania papierowej „biżuterii” z kamieniami szlachetnymi w „Pracowni jubilerskiej”. Na koniec wezmą udział w grze planszowej pn. „ Kopalnia skarbów”, która przybliży im najbardziej znane minerały i skały oraz ich wykorzystanie od zarania dziejów do współczesności.

 

Celem zajęć jest:

  • zainteresowanie uczniów mineralogią i petrologią;
  • zapoznanie z wszechobecnymi w życiu codziennym minerałami i skałami;
  • wyjaśnienie różnic między kryształem a minerałem, skałą a skamieniałością, minerałem, skałą a „kamieniem”;
  • poznanie podstawowych właściwości minerałów i skał;
  • nabycie praktycznej umiejętności rozpoznawania znanych minerałów i skał w oparciu o dotyk, smak i węch;
  • wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania surowców mineralnych;
  • rozbudzenie w uczniach ciekawości i pasji badawczej.