Z wizytą w kraterze – wulkanizm bez tajemnic

Prowadzący: Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

Grupa docelowa: klasy VII-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe, Osoby dorosłe. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób

Czas trwania: 60 minut

Forma zajęć: wykład

 

Model wulkanu

Lekcja składa się z następujących punktów:

 • Wyjaśnienie pojęć związanych z wulkanizmem;
 • Budowa i rodzaje wulkanów;
 • Globalny obraz wulkanizmu ziemskiego;
  • Rozmieszczenie wulkanów na świecie;
  • Ruch płyt litosfery jako czynnik rozwoju procesów wulkanicznych;
  • Przyczyny wytapiania się magm;
  • Typy erupcji wulkanicznych;
 • Przebieg erupcji lawowych;
  • Właściwości fizyczno-chemiczne law, a dynamika erupcji;
  • Rodzaje potoków lawowych i ich cechy;
 • Zniszczenia spowodowane wylewami law (straty w ludziach, ich dobytku, infrastrukturze i w środowisku);
 • Zapobieganie niekontrolowanemu przemieszczaniu się potoków lawowych;
 • Przebieg erupcji eksplozywnych;
  • Geneza produktów erupcji;
  • Charakterystyka typów erupcji eksplozywnych;
  • Transport produktów erupcji: opady, spływy piroklastyczne, spływy błotne;
 • Erupcje eksplozywne jako przyczyna najgroźniejszych katastrof wulkanicznych w czasach historycznych;
 • Czynniki klęsk żywiołowych związanych pośrednio z erupcjami (m. in. trzęsienia ziemi, tsunami, głód i choroby epidemiczne);
 • Działalność obserwatoriów wulkanologicznych;